[0] broj proizvoda

Uvjeti korištenja

MOJE IGRE d.o.o.,  Nemčićeva ul. 4, 10000 Zagreb,  Hrvatska, OIB: 26071157291

OPĆI UVJETI ONLINE KUPNJE
 

UPOZORENJE!
Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete prije korištenja web stranice GOBLIN.HR u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Ukoliko odlučite pristupiti kupnji naših proizvoda putem online kupnje (web shop) ili ste ovu web stranicu posjetili radi dobivanja informacija o pojedinom proizvodu tada se smatra da ste upoznati i da ste suglasni sa ovim Općim uvjetima, u suprotnom MOJE IGRE d.o.o. se oslobađa svake odgovornosti. Ako niste suglasni sa ovim Općim uvjetima tada nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima, već nas posjetite u našu maloprodajnu trgovinu GOBLIN,  Nemčićeva ul. 4 u Zagrebu,  u kojem od našeg ljubaznog osoblja možete dobiti sve potrebne informacije i/ili ostvariti kupnju proizvoda iz našeg prodajnog asortimana.
 
Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima
 • Prodavatelj - trgovačko društvo  MOJE IGRE d.o.o., Nemčićeva ul. 4, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 26071157291, koji djelatnost maloprodaje  obavlja pod nazivom  GOBLIN.HR
 • GOBLIN.HR - web stranica u vlasništvu Prodavatelja
 • Kupac - svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod
 • Korisnici GOBLIN.HR – svaka osoba koja web stranicu GOBLIN.HR koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu
 • Korištenje GOBLIN.HR – pristup stranici www.goblin.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web shop-a
 • online kupnja ili web shop – ostvarivanje kupnje proizvoda putem GOBLIN.HR
 • Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na GOBLIN.HR, a koje je moguće kupiti putem web shop-a
 
Opće odredbe
Ovim Općim uvjetima online kupnje (dalje: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između Korisnika GOBLIN.HR, Kupca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene  proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje GOBLIN.HR i online kupnje.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.
Putem GOBLIN.HR moguće je izvršiti kupnju proizvoda samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.

Korištenjem GOBLIN.HR smatra se da je korisnik iste upoznat s ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća.  Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik GOBLIN.HR nije pročitao Opće uvjete.
Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Korisnici GOBLIN.HR dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje  svih ili dijela usluga koje nudi GOBLIN.HR 
Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj GOBLIN.HR zbog čega su Korisnici GOBLIN.HR dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup GOBLIN.HR i podatcima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja GOBLIN.HR ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje GOBLIN.HR
 

Cijena 
Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV. Prodavatelj istaknute cijene ažurira svaki 1 sat zbog čega postoji mogućnost da cijene u trgovini budu različite od cijena na   GOBLIN.HR, no sve navedene cijene vrijede za kupovinu online neovisno o eventualnoj cijeni za isti proizvod u trgovini.
Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.
Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude odnosno u trenutku potvrde narudžbe.

Plaćanje
Virmanom - putem opće uplatnice ili internet bankarstvom;
Pouzećem - plaćanje gotovinom prilikom preuzimanja artikla.

Covid 19 obavijest - Zbog novonastale situacije sa koronom nismo u mogućnosti na uplate virmanom raditi račune sa odgodom plaćanja. Znači nažalost nismo u mogućnosti slati proizvode i servise dok uplata nije vidljiva na računu.

Jamstvo i servisi
Za svaki proizvod iz asortimana Prodavatelja koji je oglašen na  GOBLIN:HR kupac ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim proizvodom.
Podaci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se jamstvenom listu kojeg kupac dobiva zajedno s kupljenim Proizvodom. Pravo na korištenje jamstva se ostvaruje uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun.
Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu sa jamstvenim listom, tada isti reklamaciju ima pravo podnijeti Prodavatelju putem e-mail adrese info@goblin.hr  te u tom slučaju Kupca kontaktira GOBLIN.HR. Također, kupac ima mogućnost i pravo reklamaciju podnijeti na prodajnom mjestu Goblina.

Reklamacije i prigovori
Prigovori i reklamacije vezano za neispravnost ili nedostatke proizvoda upućuju se pisanim putem poštom na adresu MOJE IGRE D.O.O., Nemčićeva ul. 4, 10000 Zagreb, Hrvatska, ili putem e-maila  info@goblin.hr.
 
Ukoliko se radi o oštećenju ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se utvrdi da je isporučeni artikl oštećen/neispravan bez krivnje Kupca, Kupcu će se ponuditi opcija zamjene artikla ili povrata sredstava. GOBLIN.HR odgovara za materijalne nedostatke artikala sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Dostava
Proizvodi biti će isporučeni Kupcu najdulje u roku od 48 sati, pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 12h od ponedjeljka do petka, radnim radnom, računajući od dana uplate. U slučaju da Kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.
Dostavu vrši Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe.   

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda pregledati isporučeni proizvod. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takovg pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba vraća pošiljku GOBLIN.HR  uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće, Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i eventualno naknadu troškova povrata proizvoda ukoliko GOBLIN.HR nije u mogućnosti organizirati preuzimanje krivo isporučenog artikla. Kupac je dužan vratiti krivo dostavljeni proizvod.
Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list), račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vidljivih vanjskih oštećenja.

Cijene dostave istaknute su na GOBLIN.HR i u njima je sadržan pripadajući PDV. Prodavatelj je cijene dostave formirao temeljem težine proizvoda i grupiranjem istih prema vrsti i to kako slijedi:
 • 4,65 € / 35,00 kn za sve pakete 
 • Dostava se vrši samo na za područje Republike Hrvatske.

Raskid ugovora i povrat
Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana, računajući od dana preuzimanja proizvoda. Ugovor se raskida pisanom obavješću o raskidu ugovora na način da se ispuni Obrazac za jednostrani raskid ugovora ili putem druge nedvosmislene izjave kojom izražava volju za raskidom ugovora. Kupac je obrazac ili prethodno spomenutu izjavu dužan dostaviti Prodavatelju, putem pošte na adresu sjedišta istog ili putem e-maila info@goblin.hr .
Link do obrazca se nalazi u e-mailu kojeg dobijete tijekom narudžbe.
Ukoliko kupac podnosi nedvosmislenu izjavu putem gore navedenih mogućnosti komunikacije, potrebno je navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, i adresu elektroničke pošte.
Ukoliko Kupac šalje obrazac elektroničkim putem, GOBLIN.HR će kupca u najkraćem mogućem roku obavijestiti Kupca o primitku.
U slučaju iz prethodne točke, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod Prodavatelju o svom trošku, na adresu poslovnice Prodavatelja po dogovoru. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove broj telefona 099 3090 519 ili se javi na info@goblin.hr  kako bi mu bio pojašnjen postupak vraćanja robe.
Za proizvod koji se vraća, GOBLIN.HR se obvezuje u roku od 14 dana od dana kada je zaprimio obavijest o odluci potrošača za raskidom, a po povratku robe ili dokazu kupca da je poslao robu, izvršiti povrat uplaćenih sredstava, uključujući i troškove dostave osim ukoliko Kupac nije odabrao drugu vrstu isporuke, a skuplju od standardnog najjeftinijeg načina dostave GOBLIN.HR. Povrat uplaćenih sredstava se vrši na isti način na koji je kupac izvršio uplatu.
Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio GOBLIN o odluci raskida ugovora. Kupac vrši povrat robe o vlastitom trošku.
Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u sljedećim slučajevima propisanima u Zakonu o zaštiti potrošača:
 • Ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
 • Ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
 • Ako je predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa koji su otpečaćenni nakon isporuke;

Kupac ima pravo na povrat proizvoda, a na teret Prodavatelja u slučaju :
 • Kada je isporučen proizvod koji nije kupljen
 • Kada je isporučen oštećeni proizvod  
Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća na GOBLIN.HR  dužan vratiti u originalnoj ambalaži, kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena (osim u slučajevima kada se ostvaruje pravo iz jamstvenog lista o odnosu na oznake koje ukazuju da proizvod nije korišten). Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Kod povrata sredstava kod kojih je bilo kartično, transakcijsko ili plaćanje pouzećem, molimo Vas da nam pošaljte podatke (ime i prezime, adresu, IBAN) kako bi mogli izvršiti navedeno.
Kod povrata sredstava kod kojih je bilo plaćanje gotovinom, navedeno se vraća u poslovnici. 
 
GOBLIN.HR snosi odgovornost za materijalne nedostatke isporučenog artikla.
 
Zaštita osobnih podataka
Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.
Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca. Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.
Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.
 
Ostale odredbe
Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na GOBLIN.HR  samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na GOBLIN.HR, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena  je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja GOBLIN.HR  na drugim web stranicama je zabranjen.
Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova GOBLIN.HR trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.

Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektalnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.
Kada GOBLIN.HR odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih web stranica na primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca.

Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u kom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega

Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.
 
Prodavatelj  zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku U slučajevima kada:
 • se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku
 • se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologji
 • postoji rizik da se  značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao
Servisi
 - dijagnostički pregled se naplaćuje 30,00€ (dijagnostički pregled otvorene konzole 45,00€*)

NAPOMENA : U slučaju da se stranka odluči na popravak/zamjenu uređaja, dijagnostički pregled se ne naplaćuje!
* (konzola bez garancijske naljepnice)

 - Nakon predaje konzole u servis pristajete/potvrđujete da ako na konzoli popravak nije moguć ili ako isti nije uspio, konzolu nije moguće vratiti u prvobitno stanje!
 - Isto vrijedi (pročitati članak iznad) i ako stranka usred dijagnsotike ili popravka odustane od navedenog

COVID - 19

 - Davatelj usluga (u ovom slučaju servis) ne odgovara za prekoračenje roka trajanja servisa kada je ono posljedica događaja koji se nisu mogli predvidjeti, izbjeći ili otkolniti, odnosno više sile.

Obzirom da je do mogućeg prekoračenja roka popravka,dijagnostike ili servisa došlo zbog izravnog utjecaja posljedica pandemije izazvane COVID - 19, to sukladno članku iznad ne ostvarujete nikakvo pravo na naknadu štete.
 
Kontakti
 Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na:
 • adresu: MOJE IGRE d.o.o., Nemčićeva ul. 4, 10000 Zagreb
 • telefon: 099 3090 519
 • e-mail: info@goblin.hr
Nazad