[0] broj proizvoda

Obavijest za korisnika prije sklapanja ugovora

Cijena  

Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV. Prodavatelj istaknute cijene ažurira svaki 1 sat zbog čega postoji mogućnost da cijene u trgovini budu različite od cijena na   GOBLIN.HR, no sve navedene cijene vrijede za kupovinu online neovisno o eventualnoj cijeni za isti proizvod u trgovini.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.

Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude odnosno u trenutku potvrde narudžbe.

Plaćanje

Virmanom - putem opće uplatnice ili internet bankarstvom;

Pouzećem - plaćanje gotovinom prilikom preuzimanja artikla.

Jamstvo i servisi

Za svaki proizvod iz asortimana Prodavatelja koji je oglašen na  GOBLIN:HR kupac ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim proizvodom.

Podaci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se jamstvenom listu kojeg kupac dobiva zajedno s kupljenim Proizvodom. Pravo na korištenje jamstva se ostvaruje uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun.

Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu sa jamstvenim listom, tada isti reklamaciju ima pravo podnijeti Prodavatelju putem e-mail adrese info@goblin.hr  te u tom slučaju Kupca kontaktira GOBLIN.HR. Također, kupac ima mogućnost i pravo reklamaciju podnijeti na prodajnom mjestu Goblina.


Reklamacije i prigovori

Prigovori i reklamacije vezano za neispravnost ili nedostatke proizvoda upućuju se pisanim putem poštom na adresu MOJE IGRE D.O.O., Nemčićeva ul. 4, 10000 Zagreb, Hrvatska,ili putem e-maila  info@goblin.hr.

Ukoliko se radi o oštećenju ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se utvrdi da je isporučeni artikl oštećen/neispravan bez krivnje Kupca, Kupcu će se ponuditi opcija zamjene artikla ili povrata sredstava. GOBLIN.HR odgovara za materijalne nedostatke artikala sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Dostava

Proizvodi biti će isporučeni Kupcu najdulje u roku od 48 sati, pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 12h od ponedjeljka do petka, radnim radnom, računajući od dana uplate. U slučaju da Kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

Dostavu vrši Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe.    

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda pregledati isporučeni proizvod. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takovg pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba vraća pošiljku GOBLIN.HR  uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće, Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i eventualno naknadu troškova povrata proizvoda ukoliko GOBLIN.HR nije u mogućnosti organizirati preuzimanje krivo isporučenog artikla. Kupac je dužan vratiti krivo dostavljeni proizvod.

Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list), račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vidljivih vanjskih oštećenja.

Cijene dostave istaknute su na GOBLIN.HR i u njima je sadržan pripadajući PDV. Prodavatelj je cijene dostave formirao temeljem težine proizvoda i grupiranjem istih prema vrsti i to kako slijedi:
  • 4,65 € / 35,00 kn za sve pakete 
  • Dostava se vrši samo na za područje Republike Hrvatske.

Raskid ugovora i povrat

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana, računajući od dana preuzimanja proizvoda. Ugovor se raskida pisanom obavješću o raskidu ugovora na način da se ispuni Obrazac za jednostrani raskid ugovora ili putem druge nedvosmislene izjave kojom izražava volju za raskidom ugovora. Kupac je obrazac ili prethodno spomenutu izjavu dužan dostaviti Prodavatelju, putem pošte na adresu sjedišta istog ili putem e-maila info@goblin.hr .

Link do obrazca se nalazi u e-mailu kojeg dobijete tekom narudžbe.

Ukoliko kupac podnosi nedvosmislenu izjavu putem gore navedenih mogućnosti komunikacije, potrebno je navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, i adresu elektroničke pošte.

Ukoliko Kupac šalje obrazac elektroničkim putem, GOBLIN.HR će kupca u najkraćem mogućem roku obavijestiti Kupca o primitku.

U slučaju iz prethodne točke, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod Prodavatelju o svom trošku, na adresu poslovnice Prodavatelja po dogovoru. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove broj telefona 099 3090 519 ili se javi na info@goblin.hr  kako bi mu bio pojašnjen postupak vraćanja robe.

Za proizvod koji se vraća, GOBLIN.HR se obvezuje u roku od 14 dana od dana kada je zaprimio obavijest o odluci potrošača za raskidom, a po povratku robe ili dokazu kupca da je poslao robu, izvršiti povrat uplaćenih sredstava, uključujući i troškove dostave osim ukoliko Kupac nije odabrao drugu vrstu isporuke, a skuplju od standardnog najjeftinijeg načina dostave GOBLIN.HR. Povrat uplaćenih sredstava se vrši na isti način na koji je kupac izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata uplaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.

Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio GOBLIN o odluci raskida ugovora. Kupac vrši povrat robe o vlastitom trošku.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u sljedećim slučajevima propisanima u Zakonu o zaštiti potrošača:
  • Ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
  • Ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
  • Ako je predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa koji su otpečaćenni nakon isporuke;

Kupac ima pravo na povrat proizvoda, a na teret Prodavatelja u slučaju :
  • Kada je isporučen proizvod koji nije kupljen
  • Kada je isporučen oštećeni proizvod   

Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća na GOBLIN:HR  dužan vratiti u originalnoj ambalaži, kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena (osim u slučajevima kada se ostvaruje pravo iz jamstvenog lista o odnosu na oznake koje ukazuju da proizvod nije korišten). Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Kod povrata sredstava kod kojih je bilo kartično, transakcijsko ili plaćanje pouzećem, molimo Vas da nam pošaljte podatke (ime i prezime, adresu, IBAN) kako bi mogli izvršiti navedeno.
Kod povrata sredstava kod kojih je bilo plaćanje gotovinom, navedeno se vraća u poslovnici. 

GOBLIN.HR snosi odgovornost za materijalne nedostatke isporučenog artikla.
 
  • kje-smo.jpg